Obchodní podmínky - Reklamační řád

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) [JA2] firmy Radimír Beseda, se sídlem B. Nikodéma 4476/15, 708 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo: 04581954, zapsané v Živnostenském rejstříku města Ostravy, [JA3] (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hismodel.com  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz  
Web: www.adr.coi.cz  
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Reklamace, náhradní díly a vrácení výrobků HiSModel

Reklamace zboží,  produktů - HiSModel - po doručení:

Pokud je některé zboží, díly, poškozené nebo znečištěné z důvodu poškození při dopravě a neexistuje možnost jejich opravy, může kupující požadovat náhradní díly.

Žádost o náhradních díly:

- Je možná v průběhu 14 dnů po doručení

- Je potřeba zaslat foto poškozeného dílu a poškozeného obalu, dokládající, že díl byl poškozen během přepravy a je zároveň poškozen přepravní obal.

Pak můžeme poslat náhradní díly, po zaplacení dopravy.

Další náhradu můžete požadovat po doručovací společnosti v rámci reklamace zásilky.

 

Dodání náhradních dílů, produktů HiSModel:

Může se stát, že při práci na modelu, si způsobíte neopravitelné škody na některých dílech.

Můžete požádat o dodání náhradního dílů jen za poštovné a manipulační náklady.

Žádost musí obsahovat fotografii poškozených dílů a popis, jak ke škodě došlo.

 

Vrácení zboží,  produktů -  HiSModel:

Pokud nejste spokojeni s našimi produkty, můžete je poslat zpět v průběhu 14 dnů po dodání zboží.

Zboží musí být v původním stavu - bez poškození nebo znečištění. Kupující musí poslat žádost o navrácení zboží a počkat na formálním potvrzení před odesláním zboží zpět.

Žádost o navrácení zboží musí obsahovat informace, proč kupující chce vrátit zboží!

Obal pro odeslání zboží zpět musí být původní nebo podobné kvality, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Vrácení peněz bude zasláno poté, co zboží dorazí zpět.

Vrácení peněz nezahrnuje cenu za dopravu!!

Věřím, že budete pokaždé spokojeni, a nebude mít žádný důvod k vrácení zboží.

 

Adresa a kontakt pro reklamaci a vrácení zboží:

Radimir Beseda

B.Nikodema 4476/15

708 00  Ostrava

Czech Republic

Phone: 00420 736643287

e-mail: message@hismodel.com

e-mail: bimex@volny.cz

 

S pozdravem za HiSModel, Radimír Beseda